11 - 12/2014

EDITORIAL
Potrebujeme pozitívne inšpirácie
Finďo, P.

ImageVážení čitatelia,
na prelome rokov sa častejšie zamýšľame nad zmyslom nášho života, rekapitulujeme udalosti, ktoré sme v predchádzajúcom roku prežili, dávame si záväzky a tvoríme nové plány. Tí z nás, ktorí berú život vážne, hľadajú inšpirácie, ako prežiť vo svete plnom neriešených alebo zle riešených problémov, ktoré sme prekrstili na „výzvy“, plnom nenávisti, klamstva (a to aj na úrovni predstaviteľov veľmocí), osobných, partajných či medzinárodných konfliktov, korupcie a iných nešvárov, ktoré sú skôr dôvodom na pesimizmus ako na jasanie.
Celý editorial si môžete pozrieť tu Image 
283 kB

 

 


PÔVODNÉ PRÁCE
Analýza výskytu chorôb z povolania na Slovensku v desaťročí 2004 – 2013 z pohľadu verejného zdravotníctva
Oleár, V., Hrušková, M., Buchancová, J. Image 
265 kB


Krvná plazma s koncentrovanými krvnými doštičkami napomáha neuromuskulárnemu hojeniu po autotransplantácii sedacieho nervu u potkanov
Gayovich, V. V., Makarenko, A. N., Savosko, S. I. Image 
254 kB

NOVÉ KNIHY
DeGowin´s Diagnostic Examination
Finďo, P.

Symptom to Diagnosis (An Evidence-Based Guide)
Finďo, P. Image 
269 kB

LEGISLATÍVA V MEDICÍNE
Poučenie a informovaný súhlas pri nespôsobilých osobách
Chovanová, D., Humeník, I. Image 
248 kB

INFORMÁCIE ZO ZDRAVOTNÍCTVA
Spracoval: Finďo, P. Image 
264 kB

RÔZNE
Úspech slovenských vedcov
Pavlendová, M. Image
266 kB


Register ročníka 2014
Redakcia Slovenského lekára Image 
292 kB