9 - 10/2014

EDITORIAL
Nobelova cena za fyziológiu a medicínu 2014 za objavenie buniek, ktoré tvoria mozgový systém určenia polohy
Preklad: Finďo, P.

ImageAko zistíme, kde sme? Ako dokážeme nájsť cestu z jedného miesta na druhé? Ako dokážeme tieto informácie uložiť tak, že nabudúce dokážeme okamžite nájsť rovnakú cestu?
Tohtoroční laureáti Nobelovej ceny objavili systém zisťovania polohy, vnútorný GPS (Global Positioning System) v mozgu, ktorý umožňuje, aby sme sa orientovali v priestore a demonštrovali celulárny základ vyššej kognitívnej funkcie.
V roku 1971 John O'Keefe objavil prvú zložku systému zisťovania polohy (Obrázok 1). Zistil, že určitý druh nervových buniek potkanov v hipokampe sa neustále aktivoval zmenou polohy v miestnosti. Keď sa poloha v miestnosti zmenila, aktivovali sa iné bunky. O'Keefe usúdil, že tieto „polohové bunky“ dokážu mapovať miestnosť.
Celý editorial si môžete pozrieť tu Image 
304 kB
 PÔVODNÉ PRÁCE
Porovnávanie klinicko-patologických nálezov melanómov kože s prítomnými zvyškami melanocytového névu a bez reziduálnych névocytových štruktúr
Bartoš, V., Kullová, M. Image
252 kB


PREHĽADY
Zvýšená incidencia pertussis na Slovensku, príčiny a východiská
Avdičová, M., Krištúfková, Z., Maďarová, L., Musilová, M. Image 244 kB

Obezita a chronická obličková choroba
Gazdíková, K.
Image 236 kB

Úloha FESS v manažmente osteómov prinosových dutín
Bugová, G., Jeseňák, M., Uhliarová, B., Kapusta, M., Hajtman, A.
Image 240 kB

ŠTANDARDIZÁCIA V MEDICÍNE
Rozhodovacie procesy a zdravie
Ležovič, M.
Image 242 kB


LEGISLATÍVA V MEDICÍNE
Povinnosť zdravotníckeho pracovníka oznamovať podozrenie zo zanedbávania, týrania alebo zneužívania pacienta – maloletej osoby
Pázmány, T., Husovský , T.
Image 241 kB