7 - 8/2010

EDITORIAL
Koncepcia rizika v zdravotníctve
Sepeši, B.

ImageUž nejaký čas sa do popredia medicínskej praxe vďaka významnému celospoločenskému tlaku so silnou podporou médií tlačí okrem záujmu o úspešnú liečbu aj požiadavka na bezpečnosť pacienta. Tento je v stave poškodeného zdravia vydaný napospas zdravotníkom, farmaceutickému priemyslu, poisťovaciemu biznisu a informačným technológiám, ktoré dnes už riadia takmer všetko - od spracovania dokumentácie, cez kontrolu diagnostických prístrojov až po doslova robotické ovládanie terapeutických prístrojov. Stále sa rozširujúca komplexnosť preventívnych, diagnostických, liečebných a rehabilitačných procesov úzko prepojená s externým prostredím (poisťovne, dodávatelia materiálov a energií...) prináša so sebou aj nemalé zvýšenie rizika, že plynulosť procesu poskytovania zdravotnej starostlivosti (ZS) v určitom bode zlyhá. A to aj napriek kontinuálnemu zlepšovaniu kontrolných mechanizmov na všetkých úrovniach.

Celý editorial si môžete pozrieť tu Image PDF 234,19 kBPREHĽADY
Cirkaseptánny rytmus v medicíne a kardiológii
Kujaník, Š., Sr.  Image48,48 kB

Súčasné princípy liečby hyperprolaktinémie a prolaktinó­mov – jej možné nové nežiaduce účinky
Hrnčiar, J. Image46,44 kB

Vakcinácia - I. časť
Kapšová, B., Hrabovská, Z. Image46,99 kB

TERAPIA
Respiračné komplikácie predčasne narodených detí
Orosová, J. Image48,91 kB

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE
Slnečné žiarenie a jeho vplyv na kožu
Šimaljaková, M., Schwarczová, Z. Image47,49 kB

RÔZNE
Zdravotná dokumentácia ako databáza údajov o pacientovi (formy vedenia, plánované legislatívne zmeny)
Franko, P., Humeník, I.  Image45,95 kB

Akademik MUDr. Ladislav Macho, DrSc. 80-ročný
Hrnčiar, J. Image109,20 kB