5 - 6/2008

EDITORIAL
Osobnosti v medicíne: aké stopy zanechávajú?
Finďo, P.

ImageHippokrates z Kosu (cca 460 pred Kristom) sa všeobecne pokladá za otca medicíny a zakladateľa Hippokratovej medicínskej školy. Svojou prácou revolucionalizoval pohľad na medicínu v starovekom Grécku, no pritom sa o ňom vie iba veľmi málo. Nevieme, čo si v skutočnosti myslel, čo napísal a čo robil. Pravdepodobne zosumarizoval poznatky starej medicíny a zaviazal svojich nasledovníkov prísahou.
O pár storočí neskôr vstúpil na scénu dejín medicíny Claudius Galenos (129 po Kristovi). Vytvoril vlastnú medicínsku školu, pokúsil sa systematicky spracovať poznatky medicíny, okrem iného bol aj lekárom Marca Aurelia a gladiátorov. Pôvodom bol Grék, narodil sa v Pergame, pôsobil v Korinte a Alexandrii, ale veľa medicínskych poznatkov načerpal najmä z kultúrnej oblasti Sýrskej ríše. Rovnako ako v prípade Hippokrata však nevznikla kontinuita medzi jeho školou a medicínou ďalších storočí.

Celý editorial si môžete pozrieť tuImagePDF 63 kB

 


PÔVODNÉ PRÁCE
Výskyt nemelanómovej kožnej rakoviny u pacientov po obličkovej transplantácii sledovaných v transplantaćnom centre FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici
Mečiarová, P., Urbanček, S., Lacková, E., Urbáni, M. Image37,56 kB
Výživa a riziko rakoviny hrubého čreva
Hijová, E. Image30,92 kB

PREHĽAD
Ischemická mozgová cievna príhoda paraneplasticky facilitovaná?
Žuffa, M., Moyš, A., Ujcová, B. Image29,33 kB
Infekčná endokarditída vtedy a dnes (pokračovanie) 
Finďová, Ľ. Image43,03 kB
Pankreatické hormóny, patogenéza a prevencia diabetes mellitus 2. typu
Hrnčiar, J. Image32,80 kB
Význam resynchronizačnej liečby chronického srdcového zlyhávania
Kaliská, G. Image27,97 kB

KAZUISTIKY
Interdisciplinárne prekvapenie 
Bielik, P., Brunčák, P., Žarnovičan, R. a kol. Image173,92 kB

RÔZNE
Svieži osemdesiatnik: doc. MUDr. Juraj Hrnčiar, CSc.
Finďo, P. Image449,61 kB