9 - 10/2010 PDF Tlai E-mail

EDITORIAL
Nemocnice na rzcest?
Fino, P.

Image Vlda SR uskuton transformciu nemocnc na obchodn spolonosti a umon transformciu aj neziskovm organizcim v zujme zvenia transparentnosti podnikania v poskytovan zdravotnckych sluieb. Vlda SR bude dsledne dba na dodriavanie efektvneho riadenia nemocnc vo vlastnctve ttu vrtane zverejovania ich zmluvnch vzahov a transparentnho obstarvania tovarov a sluieb potrebnch na ich prevdzku.
Programov vyhlsenie vldy SR z asti Zdravotnctvo

Cel editorial si mete pozrie tu Image444, 37 kB
  

 
 
 


PREHADY
Sasn princpy chirurgickej lieby rztepov primrneho podnebia
iak, P., Payer, J., Palenr, D., Fedele, J. Image 47,51 kB

Vakcincia II. as
Kapov, B., Hrabovsk, Z. Image46,67 kB

Difencilna diagnostika a terapia hyponatrimie a syndrmu neprimeranej sekrcie antidiuretickho hormnu (SIADH) v klinickej praxi
Hrniar, J., Fino, P. Image48,42 kB

KAZUISTIKY
Primrny karcinoid ovria kombinovan s dermoidnou cystou
Barto, V., Pokorn, D., Korec, P., Zacharov, O. Image48,93 kB

RZNE
Zaobchdzanie so zdravotnou dokumentciou I. as
Franko, P., Humenk, I., Husovsk, T. Image48,69 kB

Zamatov revolcia a jej vplyv na populan vvoj
Bielik, P., Krio, P. Image161,87 kB

O vede a umen v diele prof. MUDr. Karola Kapellera, DrSc.
Rieansk, I. Image295,17 kB

 
RocketTheme Joomla Templates