7 - 8/2010 PDF Tlai E-mail

EDITORIAL
Koncepcia rizika v zdravotnctve
Sepei, B.

ImageU nejak as sa do popredia medicnskej praxe vaka vznamnmu celospoloenskmu tlaku so silnou podporou mdi tla okrem zujmu o spen liebu aj poiadavka na bezpenos pacienta. Tento je v stave pokodenho zdravia vydan napospas zdravotnkom, farmaceutickmu priemyslu, poisovaciemu biznisu a informanm technolgim, ktor dnes u riadia takmer vetko - od spracovania dokumentcie, cez kontrolu diagnostickch prstrojov a po doslova robotick ovldanie terapeutickch prstrojov. Stle sa rozirujca komplexnos preventvnych, diagnostickch, lieebnch a rehabilitanch procesov zko prepojen s externm prostredm (poisovne, dodvatelia materilov a energi...) prina so sebou aj nemal zvenie rizika, e plynulos procesu poskytovania zdravotnej starostlivosti (ZS) v uritom bode zlyh. A to aj napriek kontinulnemu zlepovaniu kontrolnch mechanizmov na vetkch rovniach.

Cel editorial si mete pozrie tu Image PDF 234,19 kBPREHADY
Cirkaseptnny rytmus v medicne a kardiolgii
Kujank, ., Sr.  Image48,48 kB

Sasn princpy lieby hyperprolaktinmie a prolaktinmov jej mon nov neiaduce inky
Hrniar, J. Image46,44 kB

Vakcincia - I. as
Kapov, B., Hrabovsk, Z. Image46,99 kB

TERAPIA
Respiran komplikcie predasne narodench det
Orosov, J. Image48,91 kB

KONTINULNE VZDELVANIE
Slnen iarenie a jeho vplyv na kou
imaljakov, M., Schwarczov, Z. Image47,49 kB

RZNE
Zdravotn dokumentcia ako databza dajov o pacientovi (formy vedenia, plnovan legislatvne zmeny)
Franko, P., Humenk, I.  Image45,95 kB

Akademik MUDr. Ladislav Macho, DrSc. 80-ron
Hrniar, J. Image109,20 kB

 
RocketTheme Joomla Templates