1 - 2/2015 PDF Tlai E-mail

EDITORIAL
Preo hovorme iba o lekroch?
Fino, P.
ImagePredraen tendre a nevhodn zmluvy uzatvran ttom pri verejnch investcich (stavba dianic, elektronick mtny systm), netransparentn prezbrojovanie armdy a policajtov, z procesnch dvodov a pre chyby sudcov nepotrestan a na slobodu prepusten vrahovia a zloinci, ktor si teraz uvaj ivot na plach v tropickch krajinch. Tm vetkm a ete mnohm inm, ns kmia masov mdi, odkedy si to pamtm.
A tu naraz verejnosou otriasaj platky v zdravotnctve od 5 (slovom p eur) do 3 000 Eur (+ dve kaice a cukrovinky).
Odbornci dobre vedia, e v zdravotnctve sa nikdy nepodar odstrni nepomer medzi poiadavkami na rozsah a kvalitu zdravotnckych sluieb s relnymi potrebami prslunej populcie. Ani u ns sa to nikdy nedosiahne, pretoe subjektvny pocit potreby ako aj relna spotreba zdravotnej starostlivosti s plne odlin od potreby definovanej odbornkmi. Ak by zdravotnctvo malo finann prostriedky iba na potreby, ktor s jasne definovan, bolo by lacnejie, transparentnejie a ovea efektvnejie.
Cel editorial si mete pozrie tu Image

 PVODN PRCE
Stanovenie apolipoprotenu B vpotom overenie rovnice poda Hwanga na dvoch nezvislch sboroch
Gako, R., Janiko, M., Cibikov, ., Pavlov, P., Karsek, D., Soroka, P., Vaverkov, H., Jaruka, P. Image

PREHADY
Ischmia mozgu, glutamt ako marker ischemickch a postischemickch stavov a bradykinn ako mon spsob postkondiciovania
Matiaov, M., Bonov, P., Nmethov, M., Gottlieb, M. Image

Diagnostick metdy na detekciu Cryptosporidium spp. pouvan na Slovensku
Daniov, O., Valenkov, A., Hasajov, A. Image

KONTINULNE VZDELVANIE
Viva nielen sas zdravho ivotnho tlu
Gazdkov, K., Farkaov, D. Image

LEGISLATVA V MEDICNE
Preo sa zaobera prvnym statusom tela a jeho oddelench ast v medicne?
Zolkov, Z., Humenk, I. Image

RZNE
Pokyny pre autorov
Redakcia Slovenskho lekra Image

 

 
< Predchdzajca   alia >
RocketTheme Joomla Templates