7 - 8/2014 PDF Tlai E-mail

EDITORIAL
My a ebola
Maar, R.
ImageEbola je aj napriek obrovskej medilnej pozornosti ete stle marginlnym zdravotnckym problmom a pravdepodobne nm aj zostane. Teda ak sa nenaplnia nepravdepodobn katastrofick scenre hollywoodskych filmov a vrus nezska mutciou schopnos ri sa respiranou cestou. Za celch 38 rokov, odkedy je udstvu tto filovirza znma pod oznaenm odvodenom od rieky Ebola v bvalom Zaire, postihla len pribline 2 500 osb, aj ke je pravdou, e si vyiadala ivoty viny z nich. Vo svojej podstate ilo a dosia vdy o izolovan dedinsk epidmie v odahlch astiach Afriky, ktorm niekedy predchdzal masvny hyn impanzov a gorl v prrode. Zhadnm na tejto nkaze bol aj jej prrodn rezervor, v ktorom medzi epidmiami vrus preval. Vlastne ani teraz, skoro 4 dekdy od jej objavenia sa s plnou uritosou nevie, i s to skutone kaloni, prbuzn netopierov iviaci sa ovocm.
Cel editorial si mete pozrie tu Image
273 kB

 
PREHADY
Vysok vskyt kolorektlneho karcinmu v SR: monosti ovplyvnenia
Makovnk, P., Kollr, T. Image 247 kB

LEGISLATVA V MEDICNE
Legislatvne zmeny nielen v ambulancii veobecnho lekra
Gazdkov, K. Image 240 kB
Prvne a etick aspekty eutanzie (II.)
Kontrolovan ukonenie ivota a jeho odraz v prvnej rave SR
Bere, M., Humenk, I. Image 
 241 kB

INFORMCIE ZO ZDRAVOTNCTVA
Spracoval: Fino, P. Image
266 kB

RZNE
Sestra neoddeliten sas tandemu ambulancie veobecnho lekra
Gazdkov, K. Image 
240 kB


Predstavujeme Vm novho lena redaknej rady
Redakcia Slovenskho lekra Image 
269 kB

 
< Predchdzajca   alia >
RocketTheme Joomla Templates