5 - 6/2014 PDF Tlai E-mail

EDITORIAL
Zzraky do troch dn
Fino, P.
ImageKe v roku 1991 experti Svetovej banky sir Richard Feachem a A. S. Precker videli bratislavsk nemocnice, optali sa, i ete mme na Slovensku aj alie nemocnice. Misia Svetovej banky svoje skmanie na Slovensku uzavrela tak, e Slovensko (ani esk republika, vtedy ete ako sasti federcie) nepotrebuje zdroje Svetovej banky na svoj rozvoj a obnovu zdravotnctva. Ich hlavnm heslom bolo: zavrite vetko, o sa len d alebo to zmete na nezdravotncke zariadenia. Podobn slov sme pouli aj od mnohch inch expertov a pri nvtevch v zahrani sme sa presvedili, e mal nemocnin systm postaven na kvalitnej ambulantnej starostlivosti me by vemi inn. Dokonca sa v uritom obdob zjavilo svetielko na konci tunela a aj na Slovensku sa objavila aktivita v podobe optimalizcie posteovho fondu, truktry oddelen, potu budov, zluovanie nemocnc a pod. (napr. vznik sasnej bratislavskej a koickej fakultnej nemocnice). div spomnanch pnov sa vak neskonil pri pote a kapacitch nemocnc. V tom ase bolo evidovanch v SR okolo 18 19 000 lekrov (vrtane stomatolgov, hygienikov, manarov a lekrov, ktor nepracovali v rezorte zdravotnctva, napr. v zariadeniach Ministerstva vntra SR a Ministerstva obrany SR, v elezninom zdravotnctve a pod.) na populciu cca 5,3 mil. obyvateov, o sa naim hosom takisto, ako poet nemocninch postel a nemocnc, zdalo prehnan.
Cel editorial si mete pozrie tu Image 
247 kB

 


PREHADY
Gestan diabetes mellitus
koviov, E., Charvt, J. Image 235 kB
Postihnutie oka pri vrodench chorobch spojiva
Rybrov, N., Bakoov, M. Image 239 kB
Blastocystis spp. nov poznatky v biolgii a patogenze
Valenkov, A., Daniov, O., Hasajov, A., Kalinov, J. Image 
241 kB

TANDARDIZCIA V MEDICNE
Vznam hodnotenia zdravotnckych technolgi v systme zdravotnej starostlivosti
Tesa, T., Babea, R. Image 
237 kB

NOV KNIHY
Najastejie choroby vnovho cievneho systmu
Bulas, J. Image 
243 kB

LEGISLATVA V MEDICNE
Prvne a etick aspekty eutanzie (I.)
Bere, M., Zolkov, Z. Image 
238 kB

INFORMCIE ZO ZDRAVOTNCTVA
Spracoval: Fino, P. Image 273 kB

 
< Predchdzajca   alia >
RocketTheme Joomla Templates