3 - 4/2014 PDF Tlai E-mail

EDITORIAL

Eurpske smernice na liebu hypertenzie z roku 2013

ImageHoci sme neustle prenasledovan vsledkami novch tdi, artriov hypertenzia aj napriek neodkriepitenmu pokroku ostva vedcou prinou smrti a kardiovaskulrnej morbidity. Minul rok sme sa dokali revzie Eurpskych smernc na liebu hypertenzie z dielne Eurpskej spolonosti pre hypertenziu (ESH) a Eurpskej spolonosti pre kardiolgiu (ESC). Tto aktualizcia poskytuje dleit odporania pre veobecnch lekrov ako aj pre pecialistov.

Finov, .Image 245,28 kB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PVODN PRCE

Identifikcia protenov udskch leukocytov pomocou elektrosprejovej hmotnostnej spektrometrie so zameranm na proteny imunitnho systmu

Kovov, V., Talian, I., Bober, P., Tthov, E., Kafkov, A., Chmelov, M., Sabo, J.Image 236,90 kB


ZOBRAZOVACIE METDY

PET (pozitronov emisn tomografie) modern nuklern-medicnsk metoda

Kantorov, I., Chodacki, A.Image 232,24 kB


KONTINULNE VZDELVANIE

Spomalenie progresie chronickho ochorenia obliiek liebou hypertenzie

Finov, .Image 528,49 kB

 

LEGISLATVA V MEDICNE

Nhrada nemajetkovej ujmy spsobenej poskytovateom zdravotnej starostlivosti pri prevdzke jeho motorovho vozidla vo svetle judikatry Sdneho dvora Eurpskej nie

Husovsk, T., Franko, P.Image 234,72 kB

RZNE

Zbadme paraneoplastick syndrm?

uffa, M.Image 226,65 kB

Reprodukn zdravie eny v centre zujmu

Pavlendov, M.Image 305,43 kB

Krsa okamihu projekt na podporu transplantanho programu a darcovstva orgnov na Slovensku

Pagov, V.Image 271,66 kB

 

INFORMCIE ZO ZDRAVOTNCTVA

Spracoval: Fino, P.Image 275,29 kB

 
alia >
RocketTheme Joomla Templates