1 - 2/2014 PDF Tlai E-mail

EDITORIAL
Lieba vysokho krvnho tlaku poda postupov zaloench na dkazoch
Fino, P.
ImageNikdy nekoniaca tma, kedy a ako liei vysok krvn tlak, sa neustle vracia k zodpovedaniu otzky, ak tlak a v ktorom veku je vlastne tak vysok, aby sme ho lieili vo viere, e pacientovi neprin᭚ame iba diskomfort a finann nklady, ale e m z lieby skuton prospech. Istee, tak ako vo vetkch oblastiach udskej innosti, jestvuj aj v tejto oblasti dogmy. Jednou z nich je, e m je krvn tlak ni bez ohadu na spsob lieby, ktorm sa dosiahne, tm lepia je prognza pacienta z hadiska kardiovaskulrnych komplikci.
Problm, ktor nie je zanedbaten, sa tka aj stle platnej hrady liekov na vysok krvn tlak, ktor sce krvn tlak zniuj, ale neprinaj in benefity. asto sa pouvaj bez toho, aby sa vyerpali vetky ostatn monosti, ktor maj preukzaten klinick inok a pacientom zlepuj prognzu.
Cel editorial si mete pozrie tu Image
797,74 kB
 

 
PVODN PRCE
Imunohistochemick expresia antignu CD10 v tkanive bazocelulrneho karcinmu koe
Barto, V., Kullov, M. Image
241,18 kB

Peritonzilrny absces mikrobiologick nlez a lieba
Uhliarov, B., vec, M. Image 
230,49 kB


ZOBRAZOVACIE METDY
CT perfzia pc
Daxner, M.
Image 259,97 kB


LEGISLATVA V MEDICNE
Zsada anonymity darcu v reproduknej medicne a sprstupovanie dajov o darcoch
Zolkov, Z., Humenk, I.
Image 228,39 kB

RZNE
Analza protemu udskch chorinovch mezenchmovch kmeovch buniek
Chmelov, M., Gci, I., Talian, I., Bober, P., Kovov, V., Urdzk, P., Rosocha, J., Sabo, J.
Image240,86 kB

Jedinen osobnos slovenskej parazitolgie
Peko, B., atr, G., Dubinsk, P.
Image256,18 kB

Pokyny pre autorov
Redakcia Slovenskho lekra
Image271,77 kB

 

 

 

 
< Predchdzajca   alia >
RocketTheme Joomla Templates