7 - 8/2013 PDF Tlai E-mail

EDITORIAL

Vsledky hlsen pacientmi
Fino, P.

ImageDosia mme mlo dajov od pacientov, ako vnmaj klinick vsledky dosiahnut v naom zdravotnckom systme. Klinick vsledky sa asto lia od toho, ako sa pacient cti. Pacienti by privtali, keby mali monos vyjadri sa.
V zaujmavom prspevku Zagadilova a spol. Patient-Reported Outcomes Are Changing the Landscape in Oncology Care: Challenges and Opportunities for Payers uverejnenom v asopise American Health & Drug Benefits (2013, 6 (5), p. 264 274) sa autori sstredili na vyhodnotenie vplyvu informci zskanch od pacientov (PRO) na liekov dokumentciu a rozhodnutia platiteov pri zaraovan skmanch liekov do systmu hrad z verejnho zdravotnho poistenia. Z pochopitench dvodov pacienti vnmaj vsledky klinickch tdi onkologickch liekov odline ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a platitelia za zdravotn starostlivos. Pacienti dvaj prednos odstrneniu subjektvnych akost, najm bolesti a strachu a pred孞eniu ivota. Poskytovatelia sa zaujmaj o innos lieby napr. o as, ktor po aplikcii novho lieku uplynie do progresie choroby, sleduj vekos ndoru a pod. Platiteov zaujma nkladov analza, indukcia poiadaviek na zdravotn starostlivos ako aj in parametre, udvajce svislos medzi vynaloenmi nkladmi a pouitm novej lieby. Preto by pri PRO mali by dta uveden pacientmi v dotaznkoch relevantn, dveryhodn a zmyslupln, m sa stan pouitenmi pri rozhodovan zdravotnckych politikov a platiteov. Naprklad, platitelia mu na zklade PRO diferencova medzi lieebnmi monosami s rovnakou innosou a porovnatenm profilom toxickosti. Voba medzi lieebnmi monosami pomocou PRO prispieva aj pri rieen tlaku na zniovanie nkladov.
Cel editorial si mete preta tu Image222,29 kB

 


PVODN PRCE

Poskytovanie oetrovateskej starostlivosti v zariadeniach socilnych sluieb
Leovi, M., Holoov, Z., Mucska, M. Image231,73 kB

PREHADY

Aktne a chronick zpaly sliznice aldka, 2. as
Btovsk, M. Image222,08 kB

pecifick faktory kvality ivota chorch s diabetes mellitus, 1. as
Linkov, M., islkov, L., Rcz, O., Jakubowski, K. Image
230,12 kB

Faktory virulencie kvasiniek rodu Candida
ernkov, L., Bujdkov, H. Image
226,70 kB

RZNE

Nhrada kody na zdrav, nhrada nemajetkovej ujmy a totonos skutkovho stavu
Franko, P., Humenk, I.
 Image223,33 kB

 
< Predchdzajca   alia >
RocketTheme Joomla Templates