5 - 6/2012 PDF Tlai E-mail
EDITORIAL

Est modus in rebus, sunt certi denique fines

Tesa, T.

Image Je veobecne znme, e pod liekovou politikou rozumieme shrn a vzjomn prepojenie legislatvnych, odbornch a technickch postupov, ktorch cieom je v konenej fze zabezpei vysoko kvalitn, bezpen a inn liek pre individulneho pacienta. Ide teda o sbor opatren, ktor smeruj k predpisu sprvneho lieku v sprvnej dvke a liekovej forme v sprvny as. Jej cieom m by zlepenie zdravotnho stavu populcie a zvenie kvality a dostupnosti farmakoterapie pri efektvnom vyuvan pridelench finannch prostriedkov. V rmci analzy rznych zdravotnckych systmov sme svedkami toho, e z dvodu limitovanho objemu disponibilnch zdrojov je pri zdravotnckych rozhodnutiach okrem odbornch argumentov potrebn zohadni aj finann aspekty. Est modus in rebus, sunt certi denique fines (Na vetko existuje spsob, ale vetko m svoje hranice), myslm aj finann hranice hrady v rmci systmu verejnho zdravotnho poistenia.
Cel editorial si mete pozrie tu Image 197,02 Kb

 


Prehady

Endognne retrovrusy, II. as

Kabt, P. Image 197,27 Kb

Chronick rinosinusitda a ochorenia dolnch dchacch ciest

Uhliarov, B., vec, M., alkovsk, A. Image 196,04 Kb

Infekn choroby v gravidite, I. as

Paraliov, Z., Jaruka, P., Kristian, P. Image 193,03 Kb

Infekn choroby v gravidite, II. as

Paraliov, Z., Schrter, I., Valkov, I. Image 195,04 Kb

NOV KNIHY

Recidivujce infekcie dchacch ciest a imunomodulcia u det

Buchanec, J. Image 224,00 Kb

KONTINULNE VZDELVANIE

Morfolgia Meibomovch liaz

Bolekov, A., Tomov, L., Hvizdoov, N., Kolesr, D. Image 197,36 Kb

Legislatva v medicne

Premlanie nrokov zo zodpovednosti za kodu na zdrav (bolestn a saenie spoloenskho uplatnenia)

Franko, P., Humenk, I. Image 197,25 Kb

rzne

Predstavujeme redakn radu

Redakcia Slovenskho lekra Image 221,55 Kb

 
< Predchdzajca   alia >
RocketTheme Joomla Templates