1 - 2/2012 PDF Tlai E-mail

EDITORIAL
Nemecko-slovensk koopercia pri zavdzan DRG systmu na Slovensku
Kov, E., Jacobs, Ch.

Image13. decembra 2011 v Siegburgu podpsali Dr. Frank Heimig, riadite Intittu pre hradov systm v nemocniciach (InEK) a MUDr. Jn Gajdo, predseda radu pre dohad nad zdravotnou starostlivosou (DZS) zmluvu o spoluprci pri vvoji a zavdzan novho hradovho systmu v nemocniciach, zaloenom na nemeckom G-DRG systme. Podpisom tejto zmluvy (uzatvorenej najskr na tri roky) sa zaal dlhodob spolon projekt. InEK bude podporova etablovanie DRG systmu (ako klasifikanho a na vkony orientovanho hradovho systmu) v slovenskch nemocniciach v mnohch oblastiach.
Na Slovensku sa v sasnosti uhrdza stavn zdravotn starostlivos prostrednctvom platobnej metdy, ktor sa povauje za nespravodliv, netransparentn a mlo efektvnu. Nemocnice dostvaj od zdravotnch poisovn za medicnsky a ekonomicky porovnaten hospitalizcie rzne hrady. Pouva sa paulna platba za hospitalizciu diferencovan poda typu nemocnice a druhu oddelenia, spojen s osobitnou hradou za laboratrne a zobrazovacie vkony, a za finanne nron lieky a zdravotncke pomcky. U hospitalizovanch pacientov sa vak nezohaduje vek, diagnza, vedajie diagnzy, komplikcie, zvanos zdravotnho stavu a nerozliuj sa operan a neoperan lieebn postupy.
Cel editorial si mete pozrie tu Image 370,60 Kb

PVODN PRCE
Okovanie pacientov s alergiou retrospektvna analza
Maar, R., Beneov, D., Brandejsk, D. et al. Image 76,29 Kb
Karcinm obliky rozbor diagnostikovanch prpadov a prehad zkladnch prognostickch ukazovateov ochorenia z pohadu bioptickej praxe
Barto, V., Zacharov, O., Pokorn, D., Mrz, R., Mikul, J., Laurinc, P. Image 95,22 Kb

TERAPIA
Miesto hysteroskopie v diagnostike a liebe endometrilneho karcinmu
Bielik, P., Trka, R., Kokov, M., Pankov, J., Fulajtrov, J. Image 69,83 Kb

PREHADY
Latentn autoimunitn diabetes mellitus dospelch
Zobokov, B. Image 61,91 Kb
Neuromyelitis optica Devicova choroba
Klmov, E., Daov, M., Rynk, A. Image 76,16 Kb
Prevencia aktnych dnovch zchvatov na zaiatku urikostatickej lieby chronickej dnovej artritdy pomocou nzkodvkovanho kolchicnu
Rybr, I. Image 64,47 Kb

LEGISLATVA V MEDICNE
Obianskoprvne nsledky nesprvneho vedenia zdravotnej dokumentcie
Franko, P., Humenk, I. Image 73,16 Kb

RZNE
Pokyny pre autorov
Redakcia Slovenskho lekra Image 105,15 Kb
MUDr. Milan uffa, CSc. sa dova 80-ronho ivotnho jubilea
Hrniar, J. Image 138,06 Kb

 

Prida komentr


Bezpenostn kd
Obnovi

< Predchdzajca
RocketTheme Joomla Templates