11 - 12/2008 PDF Tlai E-mail

EDITORIAL
Peniaze a kvalita - dva piliere, na ktorch stoj zdravotnctvo
Sepei, B.

ImageNestabiln zdravotn systm s kolsavou kvalitou a narastajcim rezortnm dlhom je dnes na Slovensku nikoho neteiacou realitou. Netransparentn prostredie s nevyjasnenmi vzahmi poznaenmi klientelizmom, nerovnocennm vzahmi medzi  poskytovatemi zdravotnej starostlivosti (PZS) a zdravotnmi poisovami nadobdajci miestami charakter sboja, ale aj absencia tandardizcie zdravotnej starostlivosti (ZS) prejavujca sa jej nekonzistentnosou a chaotickosou bez monosti relevantnho hodnotenia terapeutickch vsledkov, analyzovania partikulrnej aj globlnej kvality a deklarovania rovne slovenskej zdravotnej starostlivosti stavaj do popredia otzky typu koko stoj kvalitn ZS? alebo mono poskytova kvalitn ZS lacnejie?. rove zdravotnctva na Slovensku teda stoj a pad na financich a kvalite. Prepojenm medzi tmito dvoma piliermi je hodnota zdravotnej starostlivosti.

Cel editorial si mete pozrie tuImagePDF 83 kB

 


PVODN PRCE

Pohlavn rozdiely neskorch komorovch potencilov pri chronickch respiranch ochoreniach vchodo-slovenskho obyvatestva - prv vsledky
Kujank, ., sen., Snink, M., Potoekov, D. Image37,47 kB

KONTINULNE VZDELVANIE
Terapia metabolickho syndrmu
Linkov, A. Image28,85 kB
Anatomick prspevok k diferencilnej diagnostike bolesti v inguinlnej oblasti
Kubkov, E., Mizerkov, P., El Falougy, H., Haviarov, Z. Image27,95 kB
Anatomick varicie priebehu nervus ischiadicus a ich klinick vznam
Haviarov, Z., Rurov, B., Vakiani, S., El Falougy, H., Mizerkov, P., Kubkov, E., Matejk, V. Image31,32 kB
Hlbok ilov trombza pri ortopedickch a chirurgickch opercich
Fino, P. Image37,07 kB

RZNE
Vplyv cvienia na starnutie
Litomerick, . Image26,87 kB

NOV KNIHY
ivotosprva a kardiovaskulrne ochorenia
Mechrov, V. Image77,09 kB

 
RocketTheme Joomla Templates