9 - 10/2008 PDF Tlai E-mail

EDITORIAL
Nobelova cena za fyziolgiu alebo medicnu 2008: triumf Eurpanov
Fino, P.

ImageKad rok posielaj jednotliv Nobelove komisie tiscom lenov akadmi, univerzitnm profesorom, vedcom, predchdzajcim lauretom Nobelovej ceny, lenom parlamentov a alm ponuku na podvanie nvrhov kandidtov na Nobelovu cenu na nasledujci rok. Nominujce osobnosti a organizcie vyberaj tak, aby sa na nomincii v priebehu dlhieho asu zastnilo o najviac krajn a univerzt.
Rok 2008 priniesol vek spech Eurpanom. Lauretmi Nobelovej ceny za fyziolgiu alebo medicnu sa stali tri osobnosti: Harald zur Hausen z Nemeckho centra vskumu rakoviny v Heidelbergu a dvojica Franczov Franoise Barr-Sinoussi z Jednotky na  regulciu retrovrusovej infekcie, oddelenia virolgie Pasteurovho intittu v Pari a Luc Montagnier zo Svetovho fondu na vskum a prevenciu AIDS v Pari.

Cel editorial si mete pozrie tuImagePDF 166 kB

 


PREHAD
udsk granulocytrna anaplazmza
Kalinov, Z., islkov, L., Halnov, M. Image30,71 kB
Nov trendy a sasn monosti lieby dyslipopreteinmi
Hrniar, J., Hrniarov, M., Jakubkov, K. Image32,96 kB
Hypertenzia: Meriame sprvne krvn tlak?
Kujank, ., sen. Image32,86 kB
Varikzne ily u ud: porovnanie pomeru podtypov kolagnu I a III v stene ily
Haviarov, Z., Janega, P., Durdk, ., a kol. Image41,11 kB

KAZUISTIKY
Anatomick varicia mesocolon ascendens a jej klinick vznam
Haviarov, Z., Mikulajov, M., El Falougy, H. A. K., Kubkov, E. Image35,90 kB
Aktna hypersenzitvna pneumonitda  alebo tzv. farmrske pca
Hrniarov, M., Hrniar, J., Kikov, V. Image31,68 kB

NOV KNIHY
Mitochondrial medicine: Mitochondrial Metabolism, Diseases, Diagnosis and Therapy
Kio, . Image32,64 kB
Choroby ciev
Kio, .  Image33,07 kB
On ischemick syndrm a in vaskulrne  choroby oka
Dukt, A. Image35,08 kB

RZNE
Ven jubilant, drah Alojz! (MUDr. A. Vahank)
Pavlovi, M. Image78,72 kB
25 rokov bez primra  MUDr. Karola Mensatorisa
uffa, M. Image 29,13 kB

 
RocketTheme Joomla Templates