5 - 6/2008 PDF Tlai E-mail

EDITORIAL
Osobnosti v medicne: ak stopy zanechvaj?
Fino, P.

ImageHippokrates z Kosu (cca 460 pred Kristom) sa veobecne poklad za otca medicny a zakladatea Hippokratovej medicnskej koly. Svojou prcou revolucionalizoval pohad na medicnu v starovekom Grcku, no pritom sa o om vie iba vemi mlo. Nevieme, o si v skutonosti myslel, o napsal a o robil. Pravdepodobne zosumarizoval poznatky starej medicny a zaviazal svojich nasledovnkov prsahou.
O pr storo neskr vstpil na scnu dejn medicny Claudius Galenos (129 po Kristovi). Vytvoril vlastn medicnsku kolu, poksil sa systematicky spracova poznatky medicny, okrem inho bol aj lekrom Marca Aurelia a gladitorov. Pvodom bol Grk, narodil sa v Pergame, psobil v Korinte a Alexandrii, ale vea medicnskych poznatkov naerpal najm z kultrnej oblasti Srskej re. Rovnako ako v prpade Hippokrata vak nevznikla kontinuita medzi jeho kolou a medicnou alch storo.

Cel editorial si mete pozrie tuImagePDF 63 kB

 


PVODN PRCE
Vskyt nemelanmovej konej rakoviny u pacientov po oblikovej transplantcii sledovanch v transplantanom centre FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici
Meiarov, P., Urbanek, S., Lackov, E., Urbni, M. Image37,56 kB
Viva a riziko rakoviny hrubho reva
Hijov, E. Image30,92 kB

PREHAD
Ischemick mozgov cievna prhoda paraneplasticky facilitovan?
uffa, M., Moy, A., Ujcov, B. Image29,33 kB
Infekn endokarditda vtedy a dnes (pokraovanie) 
Finov, . Image43,03 kB
Pankreatick hormny, patogenza a prevencia diabetes mellitus 2. typu
Hrniar, J. Image32,80 kB
Vznam resynchronizanej lieby chronickho srdcovho zlyhvania
Kalisk, G. Image27,97 kB

KAZUISTIKY
Interdisciplinrne prekvapenie 
Bielik, P., Brunk, P., arnovian, R. a kol. Image173,92 kB

RZNE
Sviei osemdesiatnik: doc. MUDr. Juraj Hrniar, CSc.
Fino, P. Image449,61 kB

 
RocketTheme Joomla Templates