1 - 2/2008 PDF Tlai E-mail

EDITORIAL
Oneskoren, ale primn elanie
Fino, P.

ImageNov rok je u v plnom prde a ani sme sa nenazdali, je naou povinnosou zhodnoti prv ronk Sloven-skho lekra pod novm vedenm. V manarskej literatre sa hovor, e prv, ako pristpite k realizcii akhokovek programu, mali by ste vypracova tzv. idealizovan dizajn plnovanej innosti. V podstate ns navdzaj, aby sme si vytvorili model innosti v idelnom prostred bez  obtrukci a problmov, teda tak, ak by sme si mohli azda ela iba vo sne.
Literrna prca je drina a na rozdiel od hovorenho slova dobrovone prijma zvzok, e uverejnen prspevky bud ma veobecn platnos a e sa o ne bude da v lekrskej praxi popri vlastnch sksenostiach aspo iastone oprie. Tomuto zvzku by mali pripsa vek vznam vetci autori, ktor publikuj v tomto asopise.

Cel editorial si mete pozrie tuImagePDF 61 kB

 

PVODN PRCE
Sledovanie vskytu pecifickho chlamdiovho antignu u asymptomatickch ien
Halnov, M., islkov, L., Mikulov, J. a kol. Image34,58 kB
Malnutrcia u pacientov s cirhzou peene: Strun prehad a prv vsledky pilotnej tdie, porovnvajcej vplyv typu prpravku enterlnej nutrinej lieby na prealbuminmiu ako zstupnho markera malnutrcie
Skladan, ., Adamcov-Selanov, S., Bal, J. Image33,19 kB

PREHAD
Psychiatrick pznaky pri Creutzfeldtovej-Jakobovej chorobe z pohadu diferencilnej diagnostiky
Mitrov, E., Jankov, A. Image32,73 kB
Rezistentn artriov hypertenzia: zkladn poznatky, sasn klinick prstup a trendy
Snink, M. Image29,79 kB

RZNE
Sprvny pitn reim
Kujank, ., sen., Baov, I. Image33,55 kB
Starnutie s obezitou
Litomerick, . Image26,37 kB

NOV KNIHY 
Fajenie a zdravie
Kio, . Image27,40 kB
Mon neskor nsledky protindorovej lieby v detstve
Kio, . Image29,98 kB


 
RocketTheme Joomla Templates